30 banków w ofercie! quercus Oferta specjalna
dla osób prowadzących działalność gospodarczą "na ryczałcie". Zadzwoń już teraz i zapytaj o szczegóły naszego Doradcę.

Tel. 601 787 794.

Leasing

Leasing to łatwy i szybki sposób na pozyskanie środków finansowych.  Naszym Klientom zapewniamy fachową obsługę naszych Doradców oraz minimum formalności.

Planujesz zakup samochodu, motocykla, samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego, naczepy lub nawet autobusu? A może jesteś rolnikiem  i chcesz wymienić swój park maszynowy? Skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty leasingu.

Tak samo jeśli chcesz wyposażyć swoje biuro, gabinet medyczny, warsztat mechaniczny lub nabyć nieruchomość, nasza propozycja jest właśnie dla Ciebie! Nie musisz przedstawiać dokumentów dochodowych, szybka decyzja, okres leasingu do 60 mcy. Nie zwlekaj! już dziś umów się z naszym Doradcą!

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka podstawowych informacji dotyczących leasingu.

Wyróżniamy trzy rodzaje leasingu:

1) Leasing finansowy
2) Leasing operacyjny
3) Wynajem długoterminowy

Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe, wraz z opłatą wstępną, stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu.

Leasing finansowy to rodzaj leasingu, w którym nie cała rata leasingowa, lecz tylko jej część odsetkowa, stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. W przypadku tej formy finansowania przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, a zatem to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wraz z częścią odsetkową rat leasingowych zalicza do kosztów uzyskania przychodu. VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu. W leasingu finansowym nie ma wykupu. Klient staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Cecha

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Okres leasingu

dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu. Max. 60 miesięcy

Min. 12 miesięcy Max. 60 miesięcy

Amortyzacja

po stronie leasingodawcy

po stronie leasingobiorcy

Koszt uzyskania przychodu

Leasingobiorca zalicza w koszty raty leasingowy netto wraz z opłatą wstępną

leasingobiorca zalicza w koszty amortyzację oraz część odsetkową rat leasingowych

Podatek VAT

doliczany do każdej raty leasingowej

płatny w całości z góry wraz z pierwszą ratą leasingową, po odbiorze przedmiotu leasingu

Wykup

zależny od stawki amortyzacji i okresu wykupu

nie istnieje (0%) - wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością leasingobiorcy

Podstawową różnicą między leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym jest uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ma to zasadniczy wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu.

Przeważnie z uwagi na niższe koszty początkowe (czyli mniejsze zaangażowanie wkładu własnego) przedsiębiorcy zdecydowanie chętniej wybierają leasing operacyjny - średnio zawieranych jest tak ok. 85% wszystkich umów leasingowych. Pozostałe 15% to umowy zawierane na leasing finansowy, przy których cały VAT od środka trwałego należy uiścić z góry, dlatego na tę formę leasingu decydują się z reguły duże korporacje, które posiadają więcej gotówki.

W przypadku, gdy przewidywany okres używania przedmiotu leasingu jest stosunkowo krótki, wówczas zalecaną formą jest leasing operacyjny. Taka forma pozwala na zwiększenie bieżących kosztów uzyskania przychodów, a przez to zmniejszenie podstawy opodatkowania o poniesione koszty rat leasingowych w okresie trwania umowy. Inaczej jest w leasingu finansowym, gdzie okres ten uzależniony jest od okresu amortyzacji danego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, przewidzianego przez przepisy podatkowe. Leasingobiorca może dokonywać jedynie odpisów amortyzacyjnych w stałej wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, bez względu na to, jaka była faktyczna wysokość 7opłat leasingowych w danym roku podatkowym.

Przykład

Leasingujemy samochód osobowy o wartości brutto 72 000 zł (59 061,39 zł netto + 12 983,61 VAT). Możemy odliczyć maksymalnie 60% VAT-u, ale nie więcej niż 6 000 zł. Ponieważ w naszym przykładzie 60% VAT-u to 7 790,17 zł dlatego możemy odliczyć maksymalnie tylko 6 000 zł.

PRZYKŁAD LEASINGU OPERACYJNEGO

Przykładowy okres leasingu (miesiące)

Opłata wstępna (zaliczka na poczet dostawy)

Raty leasingowe

Wartość końcowa

Suma opłat (okres leasingu x rata + opłata wstępna + wartość końcowa)

36

0 zł.

36 x 3,070% = 36 x 2 210,4 zł (1 811,80 netto + 398,60 VAT) odliczamy co miesiąc 60% VAT, czyli 239,16 zł i tak aż do 25. raty. W 26 racie odliczamy pozostałe do sumy 6 000, czyli 21 zł. Od 27 do 36 - całe raty wrzucamy w koszty.

1%, czyli 720 zł - koszt uzyskania przychodu

111,52% 80294,40 zł

36

10% czyli 7 200 zł (5 901 netto + 1298,36 VAT. Odliczamy 60% VAT, czyli 779,02 zł.

36 x 2,773% = 36 x 1 996,56 zł = 1 636,52 netto + 360,04 VAT. Odliczamy co miesiąc 60% VAT, czyli 216,02 zł, aż do 24 raty. W 25 racie odliczamy 36,50 zł. Pozostałe raty wrzucamy w koszty

1%, czyli 720 zł - koszt uzyskania przychodu

110,828% = 79 796,16 zł

Przykładowy leasing finansowy:
Cały VAT, czyli 12 983,61 zł płacimy z góry i od razu odliczamy maksymalną kwotę - 6 000 zł.

PRZYKŁAD LEASINGU OPERACYJNEGO

Przykładowy okres leasingu (miesiące)

Opłata wstępna (zaliczka na poczet dostawy)

Raty leasingowe

Wartość końcowa

Suma opłat (okres leasingu x rata + opłata wstępna + wartość końcowa)

36

0 zł.

36 x 3,096% = 36 x 2 229,12 zł

Tylko część odsetkowa raty jest kosztem

0%

111,456% 80248,32 zł

36

10% czyli

7 200 zł

36 x 2,798% = 36 x 2 014,56 zł

Tylko część odsetkowa raty jest kosztem

0%

110,728% = 79 724,16 zł

Wynajem długoterminowy.

Wynajem długoterminowy jest produktem przeznaczonym dla dużych i średnich firm. Istotą wynajmu jest ponoszenie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu w postaci stałych miesięcznych rat obejmujących część finansową i eksploatacyjną, takich jak przeglądy, naprawy, wymiana i przechowanie ogumienia itp. W momencie zakończenia umowy klient nie dokonuje wykupu samochodu. Zostaje on sprzedany przez wynajmującego na rynku wtórnym. Tak zwana wartość resztkowa zbliżona jest do przewidywalnej wartości rynkowej i jest uzależniona od czasu użytkowania oraz przebiegu pojazdu. Ryzyko wartości resztkowej leży po stronie wynajmującego.

Organizacją napraw, sezonową wymianą ogumienia, ubezpieczeniem i likwidacją powstałych szkód czy też zapewnieniem samochodu zastępczego zajmuje się wynajmujący.

Cechy

Istotą wynajmu jest ponoszenie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu w postaci stałych miesięcznych rat obejmujących część finansową i eksploatacyjną, takich jak przeglądy, naprawy, wymiana i przechowanie ogumienia itp. W momencie zakończenia umowy klient nie dokonuje wykupu samochodu. Zostaje on sprzedany przez wynajmującego na rynku wtórnym.

Zalety

Atutem wynajmu długoterminowego jest to, że poprawia on kondycję finansową firmy oraz ułatwia utrzymanie jej płynności. Jego zaletą są nie tylko korzyści podatkowe, analogiczne jak w przypadku leasingu operacyjnego, ale także możliwość łatwego zaplanowania wydatków związanych z utrzymaniem floty w założonym okresie.

Kancelaria Finansowa QUERCUS - z nami łatwiej o dobry leasing !